Sắc Xuân Hòa Bình

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI BAO GỒM:

– Giảm 20% dịch vụ lưu trú, đặc biệt giảm đến 38% cho dịch vụ lưu trú trong ngày 08/03

– Giảm 5% dịch vụ Nhà Hàng

– Giảm 50% dịch vụ VSpa

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG:

– Áp dụng từ 01/03/2021 đến 15/04/2021