CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Từ 14/02-31/03/2022

  • Giảm 15% dịch vụ lưu trú tại khách sạn Sư Tử, villa Tiêu chuẩn và villa Cao cấp
  • Giảm 20% giá dịch vụ tại VSpa